info@liberifoundation.com

+31 (0) 527 763 423

Het Spijk 12, 8321 WT Urk, NL

Volg ons:

health-post-def
De huidge situatie van de

Dokterspost

De dokterspost in Kamimbi zou aan meer dan 10.000 mensen gezondheidszorg moeten bieden. Dit is niet realistisch aangezien het gebouw nu niet meer is dan een grote ruimte met twee aparte kamers. In de ene kamer worden de cliënten ontvangen en medicijnen verstrekt en de andere kamer is een ruimte waar kleine ingrepen plaatsvinden, maar ook worden hier de bevallingen ingeleid. Er is geen stromend water en elektriciteit ontbreekt. De ruimtes scoren vanuit hygiënisch oogpunt zwaar onvoldoende. Er is weinig medicatie maar ook bijna geen goede materialen om ingrepen en bevallingen goed te kunnen uitvoeren. Dit leidt tot veel complicaties. Helaas is er nog teveel sterfte bij zwangere vrouwen door vooral bloedvergiftiging. Maar ook virussen en parasieten zoals malaria maken nog teveel slachtoffers. De dokterspost heeft vijf medewerkers waarvan twee verpleegkundigen en drie van hen zijn ondersteunend personeel, grotendeels vrijwillig.

GEEN elektriciteit en stromend water

De medewerkers zijn gemotiveerd, maar de middelen ontbreken

Health-post
Ons plan

Een nieuw ziekenhuis bouwen

De dokterspost zal meer functioneren als een ziekenhuis, waar ook langdurige monitoring van zieken kan plaatsvinden. 

We willen dit project in twee fases realiseren.

Fase 1 is het bouwen van een nieuw ziekenhuis (2022-2023).

Fase 2 de huidige dokterspost ombouwen tot de afdeling gynaecologie (2023-2024).

 

HET bouwen van een ziekenhuis

Fase 1

We willen een ziekenhuis bouwen met opname mogelijkheid. In eerste instantie is het ziekenhuis bestemd voor preventieve gezondheidszorg, het geven van vaccinaties, spreekuur, dagbehandeling en kleine medische ingrepen en opname voor observatie. Het ziekenhuis bestaat uit verschillende ruimtes.

  • Aparte opnameruimtes voor mannen, vrouwen en kinderen

  • Apotheek 

  • Kantoor

  • Wachtkamer

  • Spreekkamer

  • Hygiëne sluis

  • Toilet en douche faciliteit

  • Opslagruimte

We willen het ziekenhuis voorzien van stromend water en elektriciteit.

De huidige dokterspost ombouwen tot de afdeling Gynaecologie

Fase 2

De geboorte van een baby is bijzonder en brengt blijdschap, het begin van een nieuw leven. Dit is overal in de wereld het mooiste wat er kan zijn. Samen een kindje krijgen. Iedereen weet dat het niet vanzelfsprekend is dat alles goed gaat bij de geboorte van een kind. In Zambia worden ze hier te vaak mee geconfronteerd. Te vaak overlijden er kindjes of de moeder of zelfs beide aan de gevolgen van bijvoorbeeld bloedvergiftiging. Wordt een kindje te vroeg geboren en is er geen ziekenhuis in de buurt. Een te hoge bloedruk, teveel complicaties om op te noemen. Het belangrijkste is dat er geen goede zorg in de buurt is en het daarom mis kan gaan. In 2024 willen we starten met de renovatie van de oude dokterspost naar een gynaecologie afdeling. Met als doel de totale zorg voor zwangere vrouwen in alle aspecten van de zwangerschap, met inbegrip van prenatale zorg, tijdens de geboorte en na de geboorte.

De bouw is in augustus 2022 begonnen

De opening staat gepland in oktober 2023

health-post
BEKIJK HET FILMPJE EN ONTDEK

Hoe de bouw vordert

DE BEELDEN ZIJN GEMAAKT IN FEBRUARI 2023