info@liberifoundation.com

+31 (0) 527 763 423

Het Spijk 12, 8321 WT Urk, NL

HOE IS HET ONTSTAAN?

De Liberi Foundation

De Liberi Foundation, opgericht in 2016 door Wilma Kaptijn, heeft als doel hoogwaardig onderwijs en verbeterde gezondheidszorg te bieden aan kinderen en jongvolwassenen in ontwikkelingslanden, met name in Zambia. De naam “Liberi” is afgeleid van het Latijnse woord voor “kind” en is ook verbonden met het concept van “vrijheid”.

De stichting is gedreven door de mogelijkheid om zelf iets bijzonders te kunnen realiseren op het gebied van onderwijs en gezondheid. Ze streven ernaar om kinderen en jongvolwassenen extra kansen in het leven te bieden door middel van opbouwende en respectvolle benaderingen van onderwijs en gezondheidszorg.

Het team van de Liberi Foundation werkt nauw samen met een gedreven netwerk in Zambia. Samen met het team op Urk, Nederland, kunnen ze trots zijn op wat ze de afgelopen jaren hebben bereikt in het dorpje Kamimbi. Ze hebben een positieve impact gemaakt op het leven van de lokale gemeenschap door middel van verschillende projecten en initiatieven op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg.

Waar begin je?

Het bestuur van de Liberi Foundation heeft als eerste prioriteit gezorgd voor een goed functionerend bestuur met leden die dezelfde passie delen. Vervolgens hebben ze een gedegen visie en plan ontwikkeld om hun doelen te bereiken.

Om meer inzicht te krijgen in het opzetten van succesvolle projecten in ontwikkelingslanden op het gebied van onderwijs, kozen ze ervoor om het eerste jaar samen te werken met vijf verschillende stichtingen die allemaal projecten op het gebied van educatie hadden. Dit stelde hen in staat om van elkaar te leren en een breder begrip te krijgen van de uitdagingen en vereisten bij het opzetten van dergelijke projecten.

Plaatsje Kamimbi in zambia

Zelf aan de slag!

In 2017 kreeg de Liberi Foundation een mooie kans om een verschil te maken in het plaatsje Kamimbi in Zambia. Ze ontdekten dat er grote behoefte was aan een school, aangezien de staatsscholen vanwege de grote afstanden moeilijk bereikbaar waren en overvol waren. Met hun goede netwerk in de regio konden ze snel actie ondernemen.

In het eerste jaar werd er een entiteit opgericht in Zambia, inclusief een goed bestuur. De focus lag aanvankelijk op het bouwen van een school. Gedurende de vier jaar dat ze actief waren in Zambia, hebben ze veel bereikt. Gaandeweg ontstond echter de behoefte om zich verder te verdiepen en meer te betekenen voor de gemeenschap.

De Liberi Foundation realiseerde zich dat er nog veel te doen was in Kamimbi en besloot zich te richten op kleinschalige projecten op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. Om deze projecten te financieren, werd in 2019 besloten om fondsen te werven. Op die manier wilde de stichting meer betekenisvolle bijdragen leveren aan de gemeenschap in Kamimbi.

Dit toont aan dat de Liberi Foundation voortdurend evolueert en zich aanpast aan de behoeften en uitdagingen van de gemeenschap waarin ze actief zijn. Ze zijn vastbesloten om een blijvend verschil te maken en streven ernaar om zowel onderwijs als gezondheidszorg te verbeteren om de lokale bevolking meer kansen en een betere toekomst te bieden.