info@liberifoundation.com

+31 (0) 527 763 423

Het Spijk 12, 8321 WT Urk, NL

veilige leeromgeving

De Liberi School

Elk kind verdient onderwijs, maar helaas is dat niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Dit geldt ook voor de kinderen van de community van Kamimbi in Zambia. Door grote afstanden zijn de staatsscholen voor veel kinderen niet of moeilijk bereikbaar en is de dichtstbijzijnde staatsschool overvol. Daarom heeft de Liberi foundation in 2018 besloten om een school te bouwen. Inmiddels is er in 2022 een complete lagere school gerealiseerd.

De Liberi school is een privéschool en biedt een veilige leeromgeving voor kinderen die anders weinig of geen toegang zouden hebben tot onderwijs. Door de Liberi school krijgen kinderen de kans om zich te ontwikkelen en te groeien, waardoor hun toekomstperspectieven toenemen.

0 +

Donaties...maar meer is welkom

KWALITEIT ONDERWIJS VERBETEREN

De Liberi School

De Liberi school zorgt ervoor dat kinderen zich kunnen ontwikkelen en in de toekomst succesvol kunnen zijn in de maatschappij. Ze bieden goed onderwijs met kleinere klassen, de juiste lesboeken en materialen, goed opgeleide docenten en naschoolse trainingen. De school heeft 10 klassen, variërend van peuter- en kleuterklassen tot grade 7. Daarnaast zijn er verschillende voorzieningen zoals sanitair gebouwen, een kantine, kantoren, een computerlokaal, een bibliotheek, een speelplek met speelattributen, een voetbalveld en een groentetuin.

Het enthousiasme van de kinderen en de motivatie van het personeel zorgen ervoor dat de Liberi Foundation blijft streven naar een betere toekomst voor de gemeenschap. Ze zijn al begonnen met projecten die positieve resultaten hebben opgeleverd.

NIET ALLEEN KINDEREN

Liberi school voor volwassenen

Liberi heeft gemerkt dat er nog steeds veel analfabetisme en laaggeletterdheid heerst in de gemeenschap. Hoewel ouders het belang van onderwijs voor hun kinderen erkennen, en hen graag naar school willen sturen voor een betere toekomst, bleek dat veel ouders zelf niet konden lezen of schrijven. Liberi besefte dit toen ouders niet kwamen bij bijeenkomsten die de school organiseerde, ondanks dat de docenten een briefje hadden meegegeven aan de kinderen.

Om aan deze behoefte te voldoen, heeft Liberi een enquête gehouden via hun contactpersonen. Hieruit is gebleken dat volwassenen zeer gemotiveerd zijn om te leren. Ze willen graag leren lezen, schrijven, rekenen en basiskennis opdoen. Als reactie hierop biedt Liberi twee dagdelen onderwijs aan meer dan 60 vrouwen en mannen, verzorgd door de docenten van de Liberi school.

lokale arbeidsmarkt

Liberi school als een kleinschalig beroepsonderwijs

Een beroepsopleiding biedt effectieve en goede opleidingen die aansluiten op de lokale arbeidsmarkt. Helaas is het nog niet zover dat we dit al kunnen bieden, maar dit is wel een droom voor de toekomst. Wel hebben we bedacht dat we vanuit de Liberi school al iets kunnen betekenen voor vrouwen die verder willen in het beroep coupeuse.  Er zijn een aantal naaimachines gekocht en dagelijks krijgen op de school een aantal vrouwen les onder leiding van een gediplomeerd docent. Het is zo opgezet dat ze straks een baan kunnen vinden of hun eigen bedrijfje kunnen opzetten. Ook  is het een aanwinst op de school voor wat betreft de uniformen. Immers worden hier de nieuwe uniformen gemaakt en heeft een kind een kapotte broek of rok kan dit gelijk worden gerepareerd.

Door de gift van de computers kunnen we kleinschalig, volwassenen een ICT cursus laten volgen.

Dit is wat we doen

Projecten op de Liberi school

Gezondheid van onze kinderen

De kinderen van de Liberi school krijgen ook toegang tot gezondheidszorg. Twee keer per jaar krijgen de kinderen een medische keuring. Kinderen worden ingeënt of krijgen waar nodig medicijnen. Ook

Lees verder »

Voorlichting

Om de vicieuze cirkel te doorbreken en problemen aan te pakken die van generatie op generatie worden doorgegeven, is samenwerking en gezamenlijke inspanning essentieel. Het team van de Liberi school

Lees verder »

Leencentrum

De Liberi school heeft zich niet alleen gericht op het verbeteren van onderwijs binnen de eigen school, maar heeft ook oog voor de omliggende overheidsscholen. Deze scholen hebben te maken

Lees verder »