info@liberifoundation.com

+31 (0) 527 763 423

Het Spijk 12, 8321 WT Urk, NL

Volg ons:

Uitbreiding op de

Siamatika school

Kinderen kunnen geen goed les krijgen als er geen fatsoenlijk schoolgebouw staat. Voor veel kinderen is school daarnaast veel meer dan alleen een plek om te leren. Het is een plek waar ze zich thuis voelen en de armoede ontvluchten. In de meeste gevallen zijn de schoolgebouwen in Zambia slecht onderhouden en daardoor juist geen fijne plek voor kinderen. In de meeste arme landen ontbreken de financiële middelen voor reparaties of de bouw van nieuwe scholen. Met name op het platteland. Zo ook de Siamatika school. De school is gebouwd in 1988 en geeft les aan meer dan 600 kinderen in 2 dagdelen. In oktober 2019 heeft Wilde Ganzen samen met Liberi Foundation een bezoek gebracht aan de Siamatika school. Wilde Ganzen heeft de nood met eigen ogen gezien en gezamenlijk is in januari 2020 gestart met de bouw en renovatie van de Siamatika school. We zijn erg dankbaar dat Wilde Ganzen ons hierin financieel heeft gesteund. In 2020 is de hele school gerenoveerd. Zijn er drie extra klasruimtes bijgekomen. Is de school voorzien van een nieuw sanitair gebouw en een watervoorziening. Daarnaast heeft de community haar dankbaarheid getoond doormiddel van het bouwen van twee huizen voor het personeel van de school. 

KWALITEIT ONDERWIJS VERBETEREN

Extra steun

In 2021 zijn we met steun van Wilde Ganzen verder gegaan met het bouwen van de kleuterschool. Is er een speeltuin aangelegd. De klassen zijn voorzien van meubels en leerboeken en is de school geheel omheind met een hek.

HEt ZIET ER PRACHTIG UIT

Complete transformatie op de Siamatika School

De Siamatika school is in twee jaar volledig veranderd. De school ziet er prachtig uit, maar dit niet alleen. Door al deze veranderingen zien we ook een omslag bij de docenten, de gemeenschap en de kinderen. Iedereen is gemotiveerd. De docenten zijn trots dat hun school gezien wordt als een voorbeeld voor anderen. Het is nu de beste school van de provincie en daardoor trekt het veel leerlingen aan. De overheid heeft de school nu ook een groep acht en negen toegewezen. De eerste stap naar de middelbare school.