info@liberifoundation.com

+31 (0) 527 763 423

Het Spijk 12, 8321 WT Urk, NL

Uitbreiding en renovatie op de

Siamatika school

De Siamatika School, gelegen op het platteland van Zambia, had dringend behoefte aan uitbreiding en renovatie. Een degelijk schoolgebouw is essentieel voor het bieden van kwalitatief onderwijs, en de school fungeert vaak ook als een veilige plek voor kinderen om aan armoede te ontsnappen. Helaas zijn de meeste overheidsscholen in Zambia, vooral op het platteland zoals de Siamatika School, in slechte staat vanwege een gebrek aan financiële middelen voor reparaties en nieuwbouw.

In 2020 is er gestart met de bouw en renovatie van de Siamatika School, die zich op 8 km afstand bevindt van de Liberi School. Naast het toevoegen van twee nieuwe lokalen, zijn alle bestaande klaslokalen en kantoren gerenoveerd, en zijn er nieuwe toiletblokken geplaatst. De school beschikt nu over elektriciteit en water voor de kinderen. Het project is gefinancierd door verschillende donoren, waarvan een derde deel afkomstig is van Wilde Ganzen. We zijn trots op de gerealiseerde verbeteringen en op de toegenomen betrokkenheid van de gemeenschap. Bijna alle ouders sturen nu hun kinderen naar deze school, waardoor het aantal leerlingen is gestegen tot 700. Met de bouw van meer klaslokalen kunnen nog meer klassen worden toegevoegd aan de school, waardoor nog meer kinderen onderwijs kunnen ontvangen.

SAMENWERKING TUSSEN WILDE GANZEN, DE GEMEENSCHAP en DE LIBERI FOUNDATION

Verandert de Siamatika school in een fijne leeromgeving

Het jaar na de renovatie hebben we in samenwerking met Wilde Ganzen een kleuterschool kunnen bouwen en een speeltuin toegevoegd aan de school. Alle klaslokalen zijn nu voorzien van schoolmeubilair en schoolboeken. Bovendien hebben we het terrein omheind, waardoor dieren niet langer toegang hebben tot het terrein en de school schoon blijft.

Als teken van betrokkenheid heeft de gemeenschap zelf twee lerarenwoningen gebouwd en heeft ze geholpen met het schoonhouden van het gebied, het creëren van schaduwplekken, het planten van gras, enzovoort. De gemeenschap was actief betrokken bij beide projecten.

HEt ZIET ER PRACHTIG UIT

Complete transformatie op de Siamatika School

De Siamatika school heeft in de afgelopen twee jaar een complete transformatie ondergaan. Niet alleen ziet de school er prachtig uit, maar we zien ook een positieve verandering bij de docenten, de gemeenschap en de kinderen. Iedereen is gemotiveerd en geïnspireerd. De docenten zijn trots dat hun school wordt erkend als een voorbeeld voor anderen. Het is nu de beste school in de provincie en trekt daardoor veel leerlingen aan. De overheid heeft besloten om de school nu ook groep acht en negen toe te wijzen, waardoor de eerste stap naar de middelbare school mogelijk wordt gemaakt.