info@liberifoundation.com

+31 (0) 527 763 423

Het Spijk 12, 8321 WT Urk, NL

Achtergrond

De Liberi school is in de afgelopen jaren een prachtige school geworden. In 2024 zijn de eerste  kinderen ook reeds gestart met de laatste klas van de basisschool. In de wijde omgeving van Kamimbi wordt helaas geen voorgezet onderwijs aangeboden. Dit betekent dat de meeste kinderen daarom geen onderwijs kunnen volgen na het basis onderwijs. Dit is de harde realiteit in de rurale gebieden in Zambia. 

Voortgezet onderwijs

Liberi Foundation heeft besloten om de mogelijkheden te onderzoeken voor de bouw van een nieuwe school voor het voortgezet onderwijs. Het voorgezet onderwijs in Zambia bestaat net als in Nederland uit het geven van onderwijs op zowel praktisch als ook theoretisch niveau. De school zal bestaan uit een 6-tal klassen. Daarnaast zullen er ook lokalen moeten komen voor de praktische lessen, computerruimtes,  een bibliotheek, het afnemen van de examens, ruimtes voor de leraren etc. Het doel is duidelijk: wij willen een plek creëren waar kinderen niet alleen kunnen dromen, maar waar die dromen ook kunnen uitgroeien tot realiteit. Onderwijs als basis voor de toekomst!

Samenwerking

Liberi Foundation heeft een flink netwerk opgebouwd in de omgeving van Siavonga. Op dit moment zijn wij reeds in gesprek met de lokale overheid, het ministerie van Onderwijs en de lokale gemeenschap. Samen zoeken wij ook de meest geschikte plek waar de school gebouwd kan worden.

Inmiddels zijn wij met de lokale aannemers ook al bezig met het maken van een eerste schetsontwerp. Het idee is dat wij net als bij de bouw van de Liberi School het project in een aantal fasen zullen gaan realiseren.