info@liberifoundation.com

+31 (0) 527 763 423

Het Spijk 12, 8321 WT Urk, NL

De Liberi School

veilige leeromgeving De Liberi School Elk kind verdient onderwijs, maar helaas is dat niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Dit geldt ook voor de kinderen van de community van Kamimbi in Zambia. Door grote afstanden zijn de staatsscholen voor veel kinderen niet of moeilijk bereikbaar en is de dichtstbijzijnde staatsschool overvol. Daarom heeft de Liberi foundation […]

Uitbreiding op de Siamatika school

Uitbreiding en renovatie op de Siamatika school De Siamatika School, gelegen op het platteland van Zambia, had dringend behoefte aan uitbreiding en renovatie. Een degelijk schoolgebouw is essentieel voor het bieden van kwalitatief onderwijs, en de school fungeert vaak ook als een veilige plek voor kinderen om aan armoede te ontsnappen. Helaas zijn de meeste […]