info@liberifoundation.com

+31 (0) 527 763 423

Het Spijk 12, 8321 WT Urk, NL

Leencentrum

De Liberi school heeft zich niet alleen gericht op het verbeteren van onderwijs binnen de eigen school, maar heeft ook oog voor de omliggende overheidsscholen. Deze scholen hebben te maken met een gebrek aan financiële middelen van de overheid, waardoor ze niet beschikken over de benodigde lesmaterialen. In reactie hierop heeft de Liberi school in 2021 een leencentrum opgezet.

Het leencentrum heeft verschillende materialen aangeschaft om bij te dragen aan kwalitatief beter onderwijs. Dit omvat onder andere telramen, hartmodellen, boeken, wereldbollen, maar ook speelmateriaal zoals springtouwen, borduurborden en educatieve spellen. Scholen in de omgeving kunnen gebruikmaken van deze materialen, wat hen helpt en motiveert bij het geven van lessen. Het beschikbaar stellen van deze middelen draagt bij aan een verbeterde leerervaring voor de kinderen en biedt de leraren de mogelijkheid om hun lesmethoden te verrijken.

Een belangrijk bijkomend aspect van deze initiatieven is dat kinderen met meer plezier naar school gaan, wat heeft geleid tot een afname van schoolverzuim. Door het aanbieden van een stimulerende leeromgeving worden kinderen gemotiveerd om actief deel te nemen aan het onderwijsproces. Dit draagt bij aan hun algehele ontwikkeling en toekomstperspectieven.

Het leencentrum van de Liberi school vervult een waardevolle rol in het ondersteunen van omliggende scholen, wat resulteert in verbeterde onderwijskwaliteit, verhoogde motivatie en verminderd schoolverzuim.

Lees ook:

Geslaagde bingoavond

Ruim 200 mensen vulden afgelopen zaterdagavond 19 november de zaal van Het Irene op Urk. Allemaal voor het nieuwe project van de Liberi foundation. Het

Lees meer »