info@liberifoundation.com

+31 (0) 527 763 423

Het Spijk 12, 8321 WT Urk, NL

Volg ons:

Schoolboeken en lesmateriaal

Door kinderen naar school te laten gaan hebben ze meer kans op een betere toekomst. Onderwijs geeft een kind de basis in het leven. Leerboeken en lesmaterialen zijn van belang om kwalitatief beter onderwijs te kunnen bieden. De Liberi school wordt voorzien van schoolboeken en leermaterialen om het onderwijs voor de kinderen effectief maar ook leuker te maken. Een telraam bijvoorbeeld maakt het rekenen al veel leuker!  Maar ook een pauze buiten met genoeg sport- en speelmateriaal maakt de school tot een fantastische plek om naartoe te gaan.

Lees ook: