info@liberifoundation.com

+31 (0) 527 763 423

Het Spijk 12, 8321 WT Urk, NL

Schoolboeken en lesmateriaal

Het bieden van onderwijs aan kinderen vergroot hun kansen op een betere toekomst. Onderwijs vormt de basis van het leven. Om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te kunnen bieden, zijn leerboeken en lesmaterialen essentieel. De Liberi School zorgt ervoor dat er voldoende schoolboeken en leermaterialen beschikbaar zijn, zodat het onderwijs voor de kinderen effectief en tegelijkertijd leuker wordt. Zelfs eenvoudige hulpmiddelen zoals een telraam kunnen het rekenen al veel interessanter maken. Daarnaast wordt er gezorgd voor voldoende sport- en speelmateriaal, zodat de school een fantastische plek wordt waar kinderen graag naartoe gaan en ook tijdens de pauzes buiten kunnen genieten.

Lees ook: