info@liberifoundation.com

+31 (0) 527 763 423

Het Spijk 12, 8321 WT Urk, NL

Gezondheid van onze kinderen

De kinderen van de Liberi school krijgen ook toegang tot gezondheidszorg. Twee keer per jaar krijgen de kinderen een medische keuring. Kinderen worden ingeënt of krijgen waar nodig medicijnen. Ook komt jaarlijks een opticien langs om het zicht en gehoor te controleren. Een aantal kinderen zijn nu brildragend. Ook de tandarts brengt jaarlijks een bezoek […]

Voorlichting

Om de vicieuze cirkel te doorbreken en problemen aan te pakken die van generatie op generatie worden doorgegeven, is samenwerking en gezamenlijke inspanning essentieel. Het team van de Liberi school en het personeel van de gezondheidspost werken samen om meisjes en vrouwen te ondersteunen. Ze bieden niet alleen onderwijskansen, maar organiseren ook evenementen zoals vrouwendagen […]

Leencentrum

De Liberi school heeft zich niet alleen gericht op het verbeteren van onderwijs binnen de eigen school, maar heeft ook oog voor de omliggende overheidsscholen. Deze scholen hebben te maken met een gebrek aan financiële middelen van de overheid, waardoor ze niet beschikken over de benodigde lesmaterialen. In reactie hierop heeft de Liberi school in […]

Naaimachines en computers

Op de Liberi school krijgen vrouwen les in naaien onder begeleiding van een gediplomeerd docent. Ze maken gordijnen en voeren opdrachten uit voor lokale bedrijven. Daarnaast maken ze uniformen voor de kinderen en doen ze reparaties. Recentelijk heeft een van de vrouwen haar eigen naaiatelier geopend. DHL Afrika heeft computers geschonken, die zowel door de […]

Onderwijs voor volwassenen

In Zambia blijft het probleem van analfabetisme en laaggeletterdheid bestaan. Uit een enquête die we hebben uitgevoerd via onze contactpersonen, is gebleken dat volwassenen enorm gemotiveerd zijn om te leren lezen, schrijven en rekenen. Het verkrijgen van basisvaardigheden en kennis zou een integraal onderdeel moeten zijn van het leven van iedereen. Op de Liberi school […]

Workshops en scholing voor docenten

De Liberi Foundation heeft als doel een structurele verandering in het onderwijs teweeg te brengen, niet alleen op de Liberi School, maar ook op nabijgelegen scholen. De stichting biedt gratis workshops en trainingen aan voor docenten, waarbij zij vaardigheden leren die direct in de klas kunnen worden toegepast. Deze trainingen zijn zeer populair onder docenten, […]

Bibliotheek en computerles

De Liberi School, onder leiding van directrice Christine Soko en haar team, hecht veel waarde aan het bevorderen van leesvaardigheid onder hun leerlingen. Ze hebben een speciaal leesprogramma opgesteld en zetten zich in om het plezier in lezen te stimuleren. Zowel kinderen als volwassenen kunnen profiteren van de prachtige boeken in de bibliotheek, die zijn […]

Schoolboeken en lesmateriaal

Het bieden van onderwijs aan kinderen vergroot hun kansen op een betere toekomst. Onderwijs vormt de basis van het leven. Om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te kunnen bieden, zijn leerboeken en lesmaterialen essentieel. De Liberi School zorgt ervoor dat er voldoende schoolboeken en leermaterialen beschikbaar zijn, zodat het onderwijs voor de kinderen effectief en tegelijkertijd leuker […]

Ontbijt & Lunch

Op een lege maag kun je niet leren!De Liberi School erkent het belang van voeding voor het leerproces en zorgt ervoor dat de kinderen dagelijks ontbijt en lunch krijgen. Deze maaltijden worden bereid door twee lokale medewerkers die in dienst zijn van de school. De school maakt voornamelijk gebruik van groenten uit hun eigen tuin […]